Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Oponeo.pl odnotowało 20,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 16,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Zysk operacyjny wyniósł 28,67 mln zł wobec 24,38 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 962,06 mln zł w 2019 r. wobec 842,96 mln zł rok wcześniej.

Rekordowe przychody ze sprzedaży wyniosły 962 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 14,1%. Wynik brutto wyniósł 30,3 mln i wzrósł o 26% w stosunku do zysku brutto z 2018 roku. Marża EBITDA wyniosła 4,1%, wzrosła w porównaniu z 2018 rokiem o 0,2 pkt proc. Marża brutto na sprzedaży ukształtowała się na poziomie 19,4%, co oznacza wzrost r/r o 0,2 pkt proc. Rekordowy wolumen sprzedanych opon wyniósł 3,7 mln sztuk, co oznacza wzrost r/r o 11,3%. W analizowanym okresie sprzedano także rekordowe 139 tys. felg, co oznacza 13,3% wzrostu r/r, poinformowano.

Na wzrost wyniku netto miały wpływ przede wszystkim przychody ze sprzedaży, które wyniosły 962 mln zł wobec 843 mln zł za 2018 rok. Na sprzedaż krajową przypadało 769,7 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 16,6%. Udział przychodów krajowych w całości przychodów grupy wyniósł 80%. Przychody z działalności zagranicznej wyniosły 192,3 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 5,3%, podano w komunikacie.

Wzrosty sprzedaży zostały osiągnięte przez grupę mimo kontynuacji trendu spadkowego na rynku opon w Polsce i w Europie. W skali całego kraju sprzedaż opon do samochodów osobowych w 2019 roku spadła o 8,1%, a w Europie o 2%, zastrzeżono.

"Działalności grupy sprzyjał jednak dynamiczny rozwój rynku e-commerce. W 2019 roku obroty w handlu elektronicznym B2C w Europie wzrosły o 13,6% rok do roku" - powiedział prezes Dariusz Topolewski, cytowany w komunikacie.

Perspektywy na 2020 rok dla grupy wiążą się z kontynuacją obranej strategii rozwoju w segmencie e-commerce poprzez poszerzanie portfolio produktowego, udoskonalanie procesów logistycznych i wdrażanie nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych. Ugruntowana pozycja Grupy Oponeo.pl na rynku e-commerce, jest dziś szczególnie istotna również z punktu widzenia ostatnich wydarzeń związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Obecnie większość klientów wybiera zakupy przez internet w trosce o bezpieczeństwo swoje i najbliższych, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 17,01 mln zł wobec 16,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. W 2019 r. jej skonsolidowane przychody wyniosły 962,06 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)