Artifex Mundi miało 13,7 mln zł straty netto, 14,36 mln zł straty EBIT w 2019 r.


Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Artifex Mundi odnotowało 13,7 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. wobec 10,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 14,36 mln zł wobec 12,89 mln zł straty rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,65 mln zł w 2019 r. wobec 20,12 mln zł rok wcześniej.
"Miniony rok był dla Artifex Mundi już trzecim z rzędu, w którym rezultaty naszych działań znacząco odbiegały od zamierzeń. Skala zmian, które wprowadziliśmy w firmie okazała się zbyt mała, a niektóre decyzje nietrafione. Ponownie zatem zamykamy rok serią trudnych decyzji o cięciach i znaczącym ograniczeniu skali inwestycji prowadzonych przez spółkę" - napisał prezes Tomasz Grudziński w liście do akcjonariuszy.
Podobnie jak w poprzednich latach, również ubiegłoroczny wynik został obciążony zdecydowanie wyższymi od zakładanych kosztami prowadzonej od 2015 r. transformacji Artifex Mundi z producenta gier HOPA w dewelopera i wydawcę gier z atrakcyjnym portfelem tytułów w sprzedaży i realizacji, dodał.
"W tym roku jednak wnioski przez nas wyciągnięte poszły dużo dalej, a poczynione zmiany są głębsze, dzięki czemu z nadzieją patrzymy na nadchodzące miesiące" - podkreślił prezes.
"Uwzględniając będące znacząco poniżej oczekiwań wyniki gier premium zdecydowaliśmy o wycofaniu się z tej gałęzi działalności, znaczącym zmniejszeniu firmy i koncentracji na segmencie mobilnych gier free-to-play oraz kontynuacji działalności wydawniczej w segmencie HOPA. Dzięki radykalnemu zmniejszeniu wydatków zmniejszyliśmy bieżące zapotrzebowanie na wydatki do poziomu, w którym nasze bieżące przychody pokrywają je w pełni nawet przy konserwatywnych założeniach sprzedaży nowych projektów. Grupa nie jest zadłużona i ma zapas gotówki pozwalający jej na płynne działanie przez długi czas" - zapewnił Grudziński.
"2020 rok ma być rokiem spokojnej pracy u podstaw i może nie natychmiastowego, ale sukcesywnego poprawiania i tak już stabilnej sytuacji finansowej grupy. Mimo trudnych okoliczności z nadzieją patrzymy na ten rok i liczymy, że niełatwa transformacja spółki przyniesie nareszcie efekty, a podjęte działania pozwolą nam wrócić na ścieżkę wzrostu wartości grupy" - podsumował.
W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 13,89 mln zł wobec 12,04 mln zł straty rok wcześniej.
Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 16,65 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)