NBP: Prognoza centralna analityków dot. stopy referencyjnej w br. to 0,97%


Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród analityków w marcu-kwietniu 2020 r., wynosi 0,97% na 2020 r. oraz 0,9% na 2021 r. i 1,11% w 2022 roku, wynika z raportu NBP.
W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 1,5% na 2020 r. oraz 1,54% na 2021 r.
"Po ostatniej obniżce stopy referencyjnej NBP eksperci obniżyli swoje prognozy stopy procentowej na kolejne lata. Biorąc pod uwagę prognozy centralne, scenariusz utrzymania stopy referencyjnej NBP w 2020 r. na bieżącym poziomie wydaje się najbardziej prawdopodobny. W bieżącym roku stopa referencyjna znajdzie się zapewne między ok. 0,7% a 1,1%, a w 2021 r. między ok. 0,5% a 1,3% (są to granice 50-procentowych przedziałów prawdopodobieństwa). Dla obu tych lat asymetryczność rozkładów zagregowanych wskazuje na większe prawdopodobieństwo ewentualnych obniżek stopy referencyjnej niż jej podwyżek. W 2022 r. przedział 50-procentowego prawdopodobieństwa to ok. 0,6%-1,5%" - czytamy w raporcie.
Po obniżce w marcu 2020 r., stopa referencyjna wynosi 1%.
Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.
Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 28 marca a 2 kwietnia 2020 r. Wzięło w niej udział 22 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.
(ISBnews)