Jak poinformowano w komunikacie, prawo do swobodnego przemieszczania się poza gminę, w której rezyduje osoba duchowna, będzie obowiązywało pomiędzy 9 a 13 kwietnia. Rząd zaznaczył, że korzystanie z tego przywileju zastrzeżone zostało dla “pilnych sytuacji”.

“Osoby sprawujące kult religijny czasami pełnią swoją posługę poza gminą, w której mieszkają” - wyjaśnił rząd, zaznaczając, że uzasadnienie wyjazdu musi być związane ściśle z wykonywaniem funkcji religijnych.

Decyzja o całkowitym zakazie przemieszczania się między gminami obywateli Portugalii w okresie świątecznym ma związek z obowiązującym od 18 marca w tym kraju stanem wyjątkowym. Potrwa on co najmniej do 17 kwietnia.

Choć w marcu portugalski Episkopat zakazał odprawiania mszy świętych z udziałem wiernych, ale zgodził się na nabożeństwa w bardzo wąskim gronie związane z Wielkim Tygodniem i Triduum Paschalnym. Mogą w nich uczestniczyć jedynie duchowni oraz osoby z asysty liturgicznej.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)