Artifex Mundi miał szacunkowo 5,6 mln zł przychodów w I kw., wzrost o 29% r: r


Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów grupy kapitałowej Artifex wyniosły łącznie 5 621 tys. zł w I kw. br., podała spółka.
"W 2020 r. Grupa Artifex Mundi rozpoznała 5,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 29% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Główny czynnikiem wpływającym na poprawę przychodów miał obserwowany od początku 2019 systematyczny wzrost sprzedaży gier HOPA wydanych na konsole (wzrost przychodów o 94% w porównaniu do I kw. 2018), co wynika z systematycznego rozbudowywania portfolio konsolowego o wydane już gry w wersjach PC/mobile. Na wzrost przychodów miało również wpływ osłabienie złotego wobec dolara i euro o około 5% względem I kw. 2019 r." - czytamy w komunikacie.
Dodatkowo zarząd spółki podjął decyzję, iż począwszy od maja 2020 r. spółka rozpocznie regularną publikację raportów bieżących zawierających informację o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży produktów osiągniętych przez grupę kapitałową spółki w poprzednim miesiącu kalendarzowym, wskazano również.
"Wskazana decyzja została powzięta z uwagi na komunikowaną spółce przez inwestorów wolę pozyskiwania możliwie na bieżąco danych finansowych związanych z przychodami ze sprzedaży produktów wypracowywanymi przez grupę kapitałową spółki, która to potrzeba zintensyfikowała się w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19) oraz stanu globalnej gospodarki będącym pod istotnym wpływem dzisiejszej sytuacji nadzwyczajnej. Na chwilę obecną zarząd spółki nie identyfikuje znaczących ryzyk będących następstwem ww. okoliczności w odniesieniu do działalności operacyjnej spółki ani ich doniosłego i bezpośredniego przełożenia na wyniki sprzedażowe grupy kapitałowej spółki. Tym niemniej, w celu zapewnienia większej transparentności w omawianym obszarze, zarząd spółki podjął przywołaną wyżej decyzję o regularnym publikowaniu finansowych raportów bieżących" - podsumowano.
Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 16,65 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)