P.A. Nova miała 36,05 mln zł zysku netto, 46,03 mln zł zysku EBIT w 2019 r.


Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - P.A. Nova odnotowała 36,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 17,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 46,03 mln zł wobec 34,91 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 284,04 mln zł w 2019 r. wobec 183,54 mln zł rok wcześniej.
"Zakończyliśmy z sukcesem rozpoczęty w I kw. 2019 proces sprzedaży czterech parków handlowych, co umożliwiło z jednej strony obniżenie łącznego poziomu zadłużenia Grupy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów inwestycyjnych, ale także wygenerowało środki finansowe, pozwalające na obniżenie poziomu zadłużenia obrotowego w spółce dominującej. Umożliwiło to także dokonanie w styczniu 2020 r. przedterminowego wykupu wyemitowanych w 2018 r. przez spółkę dominującą obligacji korporacyjnych o wartości 20 mln zł" - napisał prezes Tomasz Janik w liście do akcjonariuszy.
Według niego, zrealizowanie wielu planów i założeń przyjętych w 2019 r. pozwala patrzeć w przyszłość z dużo większym spokojem niż jeszcze 12 miesięcy temu.
"Mamy oczywiście na uwadze konieczność poniesienia wielu wyrzeczeń i pewnych kosztów w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Grupy przez kolejne lata, ale efekty pracy ostatnich kilku tygodni w zakresie dostosowania Grupy do nowych okoliczności pozwalają patrzeć na przyszłość z ostrożnym optymizmem. Istotny spadek przychodów w zakresie najmu komercyjnego jest faktem, świadomi jesteśmy konieczności odbudowy obrotów przez najemców, ale prowadzone rozmowy z instytucjami finansowymi i najemcami pozwalają wierzyć w znalezienie rozwiązań, które pozwolą przetrwać branży te trudne miesiące. Niewiadomą pozostaje jeszcze czas trwania epidemii i jej wpływ na nowe inwestycje i segment budowlany" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 25,91 mln zł wobec 2,95 mln zł straty rok wcześniej.
P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na koniec 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 4 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 284 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)