Capital Park miał 262,94 mln zł zysku netto, 367,3 mln zł zysku EBIT w 2019 r.


Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Capital Park odnotował 262,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 85,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 367,3 mln zł wobec 171,95 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody z wynajmu sięgnęły 97,94 mln zł w 2019 r. wobec 117,1 mln zł rok wcześniej.
"Skonsolidowany zysk netto Grupy Capital Park za 2019 rok wyniósł 263 mln zł. Głównymi czynnikami tak dobrego wyniku za 2019 rok są sprzedaż Eurocentrum Office Complex znacząco powyżej wartości księgowej oraz postępy w realizacji i wynajmie Fabryki Norblina, które przy sprzyjającym rynku nieruchomości i kompresji stóp kapitalizacji obserwowanej w 2019 roku przełożyły się na wysoki zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych i tym samym na rekordowo wysoki wzrost NAV (+27% r/r). Dzięki wpływom ze sprzedaży tego kluczowego projektu nasze saldo gotówki na koniec roku wyniosło rekordowe 604 mln zł a wskaźniki zadłużenia netto spadły aż do poziomu 5%" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.
Zarząd podkreślił, że Eurocentrum Office Complex był sprzedawany z 99-proc. poziomem komercjalizacji.
"Na koniec 2019 roku nasz drugi kluczowy projekt - Royal Wilanów był wynajęty w 97%. W 2019 roku zawarliśmy umowy najmu na łączną powierzchnię 22 000 m2. Na datę publikacji raportu poziom komercjalizacji naszych projektów wynosi 94%, ze średnioważonym, ponad pięcioletnim okresem wynajmu" - czytamy dalej.
Według zarządu, kryzys spowoduje istotną utratę przychodów w 2020 roku, a w zależności od postawy banków finansujących, może mieć istotny, negatywny wpływ na płynność w poszczególnych spółkach celowych.
"Pragniemy podkreślić, że mimo utraty bieżących przychodów w 2020 roku, wypracowane w 2019 roku i latach poprzednich zyski, wysokie saldo środków pieniężnych oraz niski poziom zadłużenia dają poczucie bezpieczeństwa i tworzą solidny bufor chroniący Grupę Capital Park przed negatywnym wpływem kryzysu koronawirusa" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 273,2 mln zł wobec 18,61 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)