Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Rank Progress miał 8,08 mln zł niezaudytowanego zysku netto w 2019 roku, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 103,95 mln zł, podała spółka.
"Zarząd Rank Progress [...] przekazuje do publicznej wiadomości niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Rank Progress za 2019 rok:
1. Przychody ze sprzedaży: 103 953 tys. zł,
2. Zysk na sprzedaży: 26 363 tys. zł,
3. Zysk na działalności operacyjnej: 20 683 tys. zł,
4. Wynik netto: 8 080 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Ostateczne wyniki zostaną przekazane do publicznej wiadomości po wydaniu opinii przez biegłego rewidenta do raportu rocznego za rok 2019, którego publikacja została przewidziana na 29 kwietnia 2020 roku, podano także.
Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)