Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedstawia odczucia konsumentów w zakresie przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie najbliższych miesięcy. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100.

Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.

Poniżej tabela z danymi:

Prognoza na najbliższe 12 miesięcy - zmiany cen konsumpcyjnych
IV '19 26,6
V '19 28,5
VI '19 32,4
VII '19 31,8
VIII '19 35,7
IX '19 32,3
X '19 33,1
XI '19 36,1
XII '19 41,8
I '20 41,7
II '20 42,3
III '20 41,8
IV'20 54,7

>>> Czytaj też: Ekonomistka: Polsce nie grozi taki Armagedon na rynku pracy jak w USA