Best zaktualizował wartość posiadanych portfeli na łączną kwotę 42 mln zł


Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Spółki zależne Best dokonały aktualizacji wartości posiadanych portfeli wierzytelności na kwotę 42 mln zł, co wpłynie na wynik grupy za IV kw. 2019 r., podał Best.
"W wyniku przedmiotowej aktualizacji łączna wartość, o jaką w IV kw. 2019 roku zostały przeszacowane portfele wierzytelności, wyniosła -42 mln zł, co będzie miało wpływ na wartość skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Best osiągniętego w 2019 roku" - czytamy w komunikacie.
Ostateczne wartości i wyniki osiągnięte przez grupę kapitałową Best za 2019 rok zostaną przekazane do publicznej wiadomości w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok.
Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.
(ISBnews)