GDDKiA dodaje, że na końcowym etapie prac budowlanych prowadzonych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych jest obecnie 28 odcinków dróg, a wartość tych inwestycji to ok. 13,5 mld zł.

Dyrekcja poinformowała też, że prowadzone są postępowania przetargowe na 18 zadań o łącznej szacunkowej wartości ponad 10 mld zł. GDDKiA planuje też jeszcze w tym roku ogłosić 25 przetargów na odcinki dróg o łącznej długości ok. 350 km i wartości szacunkowej ponad 12 mld zł.

Plany zakładają ponadto, że w tym roku podpisanych zostanie 29 umów na roboty budowlane dla dróg o łącznej długości dróg ponad 380 km i wartości szacunkowej ponad 18,5 mld zł (w tym podpisano już 10 umów na odcinki o długości 151 km i wartości 6,6 mld zł).

Jak zaznacza drogowa dyrekcja, do inwestycji realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych dochodzą jeszcze projekty zapisane w projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic. W tym roku planowane jest ogłoszenia przetargów dla 14 obwodnic o łącznej szacunkowej wartości prawie 3,5 mld zł.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski