Artifex Mundi wstrzymał prace w projekcie 'Tiny Dragons', odpisze 1,2 mln zł


Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Artifex Mundi podjął decyzję o wstrzymaniu prac w ramach projektu "Tiny Dragons", podała spółka. Firma rozpoznała konieczność dokonania odpisu aktualizacyjnego z tego tytułu w kwocie 1,2 mln zł.
"Zarząd informuje, iż decyzja i wstrzymaniu dalszego rozwoju gry jest związana z niezadowalającymi wskaźnikami ekonomicznymi gry (KPI), nie dającymi podstaw dla akwizycji graczy. Zrealizowane do tej pory modyfikacje gry nie przyniosły zadowalającego efektu w postaci wzrostu wszystkich kluczowych KPI do oczekiwanych poziomów"- czytamy w komunikacie.
"W konsekwencji zarząd spółki rozpoznał konieczność dokonania w spółce odpisu aktualizującego wartość aktywowanych kosztów gier komputerowych w kwocie 1,2 mln zł, tj. wartości odpowiadającej kosztom poniesionym przez spółkę na produkcję gry w 2020 r. Przywołany odpis w wysokości 0,8 mln zł zostanie ujawniony w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu spółki i grupy kapitałowej Artifex Mundi za I kwartał 2020 r., a w kwocie 0,4 mln zł obciąży jednostkowy i skonsolidowany wynik operacyjny za II kwartał 2020 r. Zdarzenie to ma charakter niegotówkowy, czyli nie wiąże się z bieżącym uszczupleniem środków pieniężnych spółki" - czytamy dalej.
Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 16,65 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)