Na wniosek prezydenta projekt strategii uzupełniono o wnioski z kryzysu pandemicznego.

"W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie z udziałem prezydenta RP, prezesa Rady Ministrów, ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej, a także szefów KPRM i BBN, podczas którego podjęto decyzję o uruchomieniu procesu zatwierdzania i publikacji nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP" – poinformowało BBN.

Biuro podało, że z inicjatywy prezydenta "projekt Strategii został w ostatnich tygodniach poddany przeglądowi pod kątem uwzględnienia wniosków z obecnego kryzysu epidemicznego".

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP jest podstawowym dokumentem państwowym dotyczącym bezpieczeństwa i obronności. Projekt strategii przygotowuje – na podstawie rekomendacji BBN – międzyresortowy zespół, po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów strategie zatwierdza prezydent.

Strategia bezpieczeństwa narodowego jest podstawą dokumentów wykonawczych dotyczących bezpieczeństwa państwa.(PAP)

autor: Jakub Borowski