Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Famur podpisał ze stroną społeczną szereg porozumień w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%, tym samym obniżeniu wynagrodzeń o 20% począwszy od maja 2020 roku przez okres kolejnych trzech miesięcy, podała spółka.

"Zawieszeniu uległa część regulaminów przewidujących prawo do zmiennych części wynagrodzenia m.in. premii kwartalnych oraz premii rocznej" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że pogłębiający się kryzys związany z globalną sytuacją gospodarczą oraz pandemią COVID-19 w sposób bezpośredni wpływa na ograniczenie produkcji na krajowym oraz zagranicznym rynku wydobywczym.

"Dodatkowo, kluczowi kontrahenci krajowi informują o wystąpieniu u nich siły wyższej, w tym jeden poinformował emitenta o czasowym zawieszeniu wykonywania wybranych umów. W tej sytuacji uruchomienie wyżej opisanych działań umożliwi Famur ubieganie się o wsparcie z ramienia rządowej tarczy antykryzysowej, a jednocześnie pozwoli na dostosowanie produkcji oraz organizacji pracy służb wsparcia do zmniejszonych potrzeb produkcyjnych" - czytamy także.

Spółka podejmuje adekwatne działania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, których celem jest utrzymanie i ochrona miejsc pracy, utrzymanie ciągłości operacyjnej oraz dostosowanie produkcji do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej w następstwie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2., podsumowano w komunikacie.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)