Artifex Mundi miał szacunkowo 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw.


Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Artifex Mundi odnotował 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost o 184% r/r) w I kw. 2020 r. przy 5,62 mln zł przychodów (wzrost o 40% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane.
"Publikacja omawianych wybranych danych finansowych grupy już na tym etapie (tj. przed ukończeniem oraz przekazaniem do publicznej wiadomości odpowiedniego raportu kwartalnego) uzasadniona jest w ocenie zarządu m.in. istotną poprawą efektywności biznesowej grupy zaobserwowaną w I kwartale 2020 r., porównując ten okres do analogicznego w poprzednim roku obrotowym. Odnotować należy w szczególności, iż - wedle aktualnego stanu wiedzy zarządu - wynik operacyjny grupy za pierwsze trzy miesiące roku 2020 r. wynosi 1 831 tys. zł, co stanowi wartość o 224% większą niż w odpowiednim przedziale czasu roku 2019 r. (pomijając zaś wysokości dokonanych odpisów aktualizujących wartość gier produkowanych przez grupę, zasygnalizowana pozycja jest wyższa o 107% r/r)" - czytamy w komunikacie.
Na wzrost wyniku operacyjnego w analizowanym okresie wpływ miały m.in.: rosnący udział przychodów ze sprzedaży gier "HOPA" wydanych na konsole, dzięki systematycznemu rozbudowywaniu portfolio konsolowego o wydane już gry w wersjach PC/mobile oraz wzrost sprzedaży starszych, w pełni zamortyzowanych, gier "HOPA" w kanale PC/Mobile, podano także.
Spółka szacuje także, że EBITDA bez zdarzeń jednorazowych i bez wpływu MSSF 16 wyniosła 4,24 mln zł w I kw. wobec 2,73 mln zł rok wcześniej.
"Zarząd spółki zastrzega, że przedstawione dane finansowe mają charakter szacunkowy i na skutek dalszych prac księgowych mogą odbiegać (potencjalnie w sposób nieznaczny) od finalnych wyników finansowych grupy zaprezentowanych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2020 r., którego publikacja nastąpi 27 maja 2020 r." - czytamy także.
Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 16,65 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)