Chmura obliczeniowa to rodzaj usług informatycznych, który polega m.in. na przechowywaniu danych na serwerze usługodawcy - daje to klientowi stały dostęp do usług i zasobów bez konieczności zakupu sprzętu czy licencji oprogramowania.

Cytowany w komunikacie prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło ocenił, że realizowany dotychczas model rozwoju bankowości oparty na własnej infrastrukturze IT banku "przestaje być wydajny".

"Wdrażanie kolejnych cyfrowych rozwiązań trwa w nim zbyt długo i jest zbyt kosztowne. Jeszcze przed pandemią COVID-19 wiele wskazywało na to, że szersze wykorzystanie usług chmurowych jest konieczne dla utrzymania tempa cyfryzacji. Teraz, kiedy w sektorze bankowym nastąpiło szybkie przejście z dotychczasowego modelu oddziałowo-zdalnego na zdalno-oddziałowy, cyfryzacja będzie musiała jeszcze przyspieszyć, a to oznacza, że szersze korzystanie przez banki z usług chmurowych jest już wręcz nieuniknione" - powiedział Jagiełło i dadał, że zmiana modelu IT, to element strategii "PKO Bank Przyszłości" ogłoszonej jesienią 2019 r.

PKO BP przypomniał, że jest pomysłodawcą i - wraz z Polskim Funduszem Roizwoju - założycielem spółki Operator Chmury Krajowej (OChK), która zawarła partnerstwo strategiczne z Google i Microsoft. Ocenił, że partnerstwa strategiczne jakie zawarł operator Chmury Krajowej z amerykańskimi koncernami, pomogą w przejściu PKO BP z tradycyjnego modelu IT, na model oparty na usługach chmurowych.

Reklama

"PKO Bank Polski korzysta z wybranych usług OChK. W pierwszej kolejności stworzyliśmy w chmurze 11 tys. stanowisk pracy doradców bankowych, które są teraz uruchamiane. Dzięki partnerstwom strategicznym zawartym przez naszą spółkę Operator Chmury Krajowej, spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne do dokonania migracji bankowych systemów IT do chmury. (...) Chcemy, aby najpóźniej za trzy lata, kluczowe biznesowe systemy IT banku działały w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową"– powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes PKO BP Adam Marciniak. (PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz