Quercus rekomenduje przeznaczenie zysku za 2019 r. na sfinansowanie buy-backuWarszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarekomendowało akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2019 r. na kapitał rezerwowy w celu sfinansowania nabycia akcji własnych spółki, podało TFI.

"Zgodnie z ww. propozycją, zarząd Quercus TFI S.A. zarekomendował, aby walne zgromadzenie dokonało podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie 19 579 144,14 zł poprzez przekazanie na 'kapitał rezerwowy z zysku za rok 2019', utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych spółki wraz z kosztami ich nabycia" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzenie skupu akcji własnych jest uzależnione od podjęcia stosownej uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie Quercus TFI, podkreślono.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)