Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m: m do 3,71 mld zł w kwietniu


Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 30.04.2020 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 710,3 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 279,1 mln zł.
"Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec - Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 495,4 mln zł
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 378,3 mln zł
łącznie: 2 873,7 mln zł
2. Fundusze dedykowane: 136,3 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych: 700,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Według stanu na 30.04.2020 r. Skarbiec TFI zarządzał 43 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi, podano także.
Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.
(ISBnews)