Sąd zatwierdził układ Unified FactoryWarszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przychylając się do stanowiska zarządu Unified Factory oraz obligatariuszy, podjął decyzję o zatwierdzeniu układu pomiędzy stronami w przyspieszonym postępowaniu układowym, podała spółka.

Pod koniec lutego spółka przedstawiła zaktualizowane propozycje układowe, a w nich m.in. przeznaczanie 60% jednostkowych rocznych zysków na spłatę obligacji serii C i D w okresie od 2021 do 2029 roku i w efekcie spłatę minimum 14 mln zł z obligacji. Ponadto, spółka zaproponowała konwersję 7,56% wierzytelności na akcje, co daje 1,89 mln zł. Spółka zakłada w związku z tym emisję do 2,1 mln akcji po cenie 0,9 zł za walor.

Zobowiązania wobec obligatariuszy mają w dalszej części zostać zaspokojone poprzez przejęcie 2,26 mln akcji spółki, będących przedmiotem zastawu. Pozostała część głównej kwoty wierzytelności oraz odsetki mają zostać umorzone, wynika z zaktualizowanych propozycji układowych.

Unified Factory w restrukturyzacji to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)