Unified Factory, po zatwierdzeniu układu, chce odbudowywać swój biznes


Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Zatwierdzony przez sąd układ pozwala Unified Factory na rozpoczęcie nowych działań mających na celu odbudowę potencjału firmy, rozwoju jej systemu, wznowienie pozyskiwania nowych klientów, ale również odzyskanie zaufania dotychczasowych, poinformował ISBtech prezes Marcin Woźniak.
"Po 1,5-rocznym okresie trwania postępowania restrukturyzacyjnego, sąd uznał ostatecznie stanowisko zarządu spółki oraz obligatariuszy i podjął decyzję o zatwierdzeniu układu pomiędzy stronami w przyspieszonym postępowaniu układowym Unified Factory. Okres ten kończy dramatyczny dla spółki czas zawieszenia w biznesowej próżni i pozwala na rozpoczęcie nowych działań mających na celu rozwój systemu oraz odbudowę potencjału firmy" - powiedział ISBtech Woźniak.
"Dzięki decyzji sądu, zarząd może wznowić rozmowy dotyczące pozyskania nowych klientów na system, ale również odzyskać zaufanie klientów, którzy pozostali przy spółce w tym trudnym czasie" - dodał prezes.
Wczoraj spółka podała, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przychylając się do stanowiska zarządu Unified Factory oraz obligatariuszy, podjął decyzję o zatwierdzeniu układu pomiędzy stronami w przyspieszonym postępowaniu układowym.
Pod koniec lutego spółka przedstawiła zaktualizowane propozycje układowe, a w nich m.in. przeznaczanie 60% jednostkowych rocznych zysków na spłatę obligacji serii C i D w okresie od 2021 do 2029 roku i w efekcie spłatę minimum 14 mln zł z obligacji. Ponadto, spółka zaproponowała konwersję 7,56% wierzytelności na akcje, co daje 1,89 mln zł. Spółka zakłada w związku z tym emisję do 2,1 mln akcji po cenie 0,9 zł za walor.
Zobowiązania wobec obligatariuszy mają w dalszej części zostać zaspokojone poprzez przejęcie 2,26 mln akcji spółki, będących przedmiotem zastawu. Pozostała część głównej kwoty wierzytelności oraz odsetki mają zostać umorzone, wynika z zaktualizowanych propozycji układowych.
Unified Factory w restrukturyzacji to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.
Sebastian Gawłowski
(ISBnews/ISBtech.pl)