Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Comp odnotował 4,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,41 mln zł wobec 6 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA siegnął 23,83 mln zł wobec 14,45 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 141,28 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 120,33 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 8,26 mln zł wobec 7,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)