Akcjonariusze Ultimate Games zdecydowali o wypłacie 0,4 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Ultimate Games zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 2,09 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,4 zł na akcję, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
a) w podziale zysku uczestniczą wszystkie akcje spółki, tj. 5 230 000 akcji zwykłych na okaziciela;
b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,4 zł;
c) łączna kwota dywidendy wynosi 2 092 000 zł" - czytamy w komunikacie.
Akcjonariusze ustalili także dzień dywidendy na 3 lipca 2020 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 17 lipca 2020 r.
W ubiegłym roku akcjonariusze Ultimate Games podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy wysokości 1,83 mln zł, tj. 0,35 zł na akcję.
Ultimate Games odnotowało 4,24 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 2,01 mln zł zysku rok wcześniej.
Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora - PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.
(ISBnews)