Akcjonariusze GK Immobile zdecydują 29 VI o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze GK Immobile zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,5 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać wypłaty dywidendy z zysku spółki za 2019 rok w kwocie 555 tys. zł oraz z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie 952 258,64 zł, tj. łącznie w kwocie 1 507 258,64 zł, wedle następujących zasad:
a) w podziale zysku biorą udział wszyscy akcjonariusze spółki z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu spółki, tj. na dzień podjęcia niniejszej uchwały 414 031 akcji;
b) dywidenda na jedną akcję wynosi 0,02 zł;
c) dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 29.09.2020 r.;
d) termin wypłaty przez spółkę dywidendy ustala się na dzień 13.10.2020 r." - czytamy w projekcie uchwały.
Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum). Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu i budownictwie przemysłowym.
(ISBnews)