Best nabył 100 tys. sztuk obligacji własnych za ok. 10 mln zł w celu umorzenia


Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Best zawarł transakcję nabycia 100 000 sztuk obligacji serii L1 o wartości nominalnej 100 zł każda obligacja, wyemitowanych przez Best na podstawie uchwały z 10 sierpnia 2015 r., podała spółka. Best nabył obligacje w celu ich umorzenia.
"Łączna wartość nabycia obligacji serii L1 wyniosła 10 011 000 zł, zaś średnia cena jednostkowa nabycia obligacji serii L1 wyniosła 100,11 zł (wartość nominalna wraz z należnymi odsetkami)" - czytamy w komunikacie.
Powyższe nabycie obligacji nastąpiło w drodze transakcji pakietowej na rynku regulowanym podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach platformy Catalyst.
23 kwietnia br. Best informował, że planuje skupić obligacje własne o wartości nominalnej 100 zł za sztukę. Łączna wartość przeprowadzonych transakcji skupu obligacji nie przekroczy 5 mln zł. Skup obligacji nastąpi w celu ich umorzenia.
Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.
(ISBnews)