IMS miał 0,94 mln zł zysku netto, 2,78 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.


Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - IMS odnotował 0,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,38 mln zł wobec 2,21 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2,78 mln zł, wobec 3,48 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,41 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 13,46 mln zł rok wcześniej.
"W I kwartale 2020 roku, Grupa IMS osiągnęła przychody ze sprzedaży oraz zysk EBITDA na poziomie planu na I kwartał 2020 r. pochodzącego z przyjętego na początku 2020 roku budżetu na cały 2020 rok grupy kapitałowej IMS. Koniec I kwartału to rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa i związane z nią zamrożenie gospodarki ('lockdown'). Te wydarzenia pozostają nie bez wpływu na sytuację finansową i wyniki osiągane przez Grupę IMS począwszy od marca 2020 roku. Zarząd emitenta podjął natychmiastowe działania zmierzające do zapewnienia dalszego funkcjonowania organizacji i możliwie sprawnego powrotu do wcześniej osiąganych wyników w przyszłości" - czytamy w raporcie.
Na 31 marca 2020 roku grupa dostarczała swoje usługi do 20 081 lokalizacji abonamentowych na terenie Polski i poza granicami (lokalizacja = pojedyncze urządzenie audio, wideo lub aromabox, za które pobierana jest opłata abonamentowa; jeżeli za urządzenie pobierana jest więcej niż jedna opłata abonamentowa, wówczas liczba lokalizacji odpowiada liczbie opłat abonamentowych). Usługi abonamentowe oparte są w większości o długoterminowe, kilkuletnie kontrakty. Przychody abonamentowe stanowią rokrocznie około 50% wszystkich przychodów grupy, zaznaczono.
"Styczeń i luty 2020 r. były 'standardowymi' miesiącami sprzedażowymi. W marcu br., gdzie przez 58% dni trwał 'lockdown', spółki Grupy IMS zanotowały spadek sprzedaży w stosunku do lutego br. na poziomie 5%-20%. Wyjątkiem jest IMS events, gdzie ze względu na specyfikę branży, odwołane zostały w zasadzie wszystkie imprezy. Tutaj spadek wyniósł ponad 80% (wartościowo to jednak tylko 77 tys. zł). Kluczowe z punktu widzenia Grupy IMS jest to, że utrzymujemy poziom lokalizacji abonamentowych. Klienci generalnie nie rozwiązują umów abonamentowych, oczekują przede wszystkim obniżek lub czasowego zawieszenia świadczenia usługi - dotyczy klientów, którzy w wyniku decyzji władz państwowych musieli zamknąć punkty sprzedaży. Ta tendencja utrzymuje się w II kwartale br. - klienci negocjują czasowe obniżki cen, nie rezygnują z usług abonamentowych Grupy IMS" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 1,13 mln zł wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).
(ISBnews)