PGE powołała radę holding celem zwiększenia efektywności działań grupy


Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) powołał radę holdingu Grupy PGE, której celem jest zwiększenie efektywności działań grupy kapitałowej, podała spółka.
"Powołanie rady holdingu ma wzmocnić nadzór nad poszczególnymi segmentami i spółkami w Grupie PGE. Rada holdingu ma pełnić funkcje doradcze, definiować potencjalne ryzyka i rekomendować rozwiązania w wyniku wymiany na forum rady istotnych informacji i doświadczeń" - czytamy w komunikacie.
Zadaniem rady będzie również nadzorowanie realizacji opracowywanej i docelowo przyjętej strategii grupy. W ocenie zarządu, funkcjonowanie rady ma wpłynąć na poprawę efektywności, a także na wzmocnienie pozycji rynkowej całej grupy kapitałowej PGE.
"Rada holdingu Grupy PGE ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia nadzoru i zwiększenia efektywności działania grupy. Decyzja o jej powołaniu jest też potwierdzeniem zapowiadanego przeze mnie impulsu zarządczego i porządkowania struktury grupy. Dzięki pracy rady holdingu łatwiej będzie zintegrować działania i skoordynować procesy we wszystkich segmentach i spółkach grupy kapitałowej PGE" - powiedział prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.
Działalność rady będzie obejmować m.in.: analizę wyników osiąganych przez spółki z grupy, analizę kluczowych kierunków rozwoju funkcjonujących w grupie obszarów biznesowych, analizę działań w celu koordynacji procesów pomiędzy spółkami grupy, a także współtworzenie i realizację polityki HR, w tym udział przedstawicieli rady w negocjacjach ze stroną społeczną i wsparcie dla utrzymania dialogu społecznego.
"W kompetencjach rady holdingu jest również możliwość powoływania grup roboczych do analizy szczegółowych zagadnień związanych z działalnością spółek z Grupy PGE" - czytamy dalej.
W skład rady holdingu wejdą: prezes PGE jako przewodniczący rady, pozostali członkowie zarządu PGE, przewodniczący rad nadzorczych oraz prezesi zarządów kluczowych spółek z grupy, dyrektorzy pionów w PGE, a także dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu oraz dyrektor Departamentu Prawa i Zarządzania Korporacyjnego.
Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)