Najważniejsze projekty inwestycyjne, które zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych trzech lat, obejmują dokończenie budowy T2 - pirsu południowego, budowę pirsu centralnego oraz modernizację i rozbudowę nawierzchni lotniskowych.

Integracja terminali

Najtrudniejsze jednak zadanie dotyczy integracji architektonicznej dwóch istniejących dzisiaj budynków terminali (T1 i T2) w jeden spójny obiekt, przy przeprowadzeniu prac wykonawczych w taki sposób, aby pasażerowie ich nie odczuli i nie trzeba było zmniejszać przepustowości lotniska. Przed tymi pracami zostanie wyremontowana płyta lotniska i ukończona budowa pirsów południowego i centralnego.

- Przed końcem 2008 r. został wybrany wykonawca dokumentacji, na podstawie której realizowana będzie część planowanych inwestycji. W pierwszym etapie zrealizowane zostaną inwestycje na płycie lotniska. Najważniejsze prace to: modernizacja istniejących nawierzchni lotniskowych (z pełną modernizacją dróg startowych), budowa nowych odcinków dróg kołowania, nowej płyty postojowej dla samolotów oraz nowej płyty do odladzania samolotów, dróg szybkiego zjazdu z pasów - rapid exit, a także budowa scentralizowanej infrastruktury paliwowej - wyjaśnia Jakub Mielniczuk, rzecznik prasowy Państwowego Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze.

Najwyższe standardy

Zakończenie najważniejszych prac budowlanych na płycie lotniska planowane jest na IV kwartał 2009 r. Pozostałe inwestycje również po stronie płyty lotniska zostaną ukończone w 2011 roku. W drugim etapie dokończona zostanie budowa pirsu południowego T2. Przed T1 wybudowany zostanie pirs centralny, co dodatkowo zwiększy liczbę rękawów dla samolotów oraz powierzchnię terminalu, gdzie pasażerowie oczekują na wejście do samolotu. Zakończenie tych prac budowlanych zaplanowano na IV kwartał 2010 r. W końcu w ostatnim etapie T1 zostanie zmodernizowany oraz naturalnie połączony z T2.

- Obydwa budynki, po połączeniu w jeden obiekt, stworzą jednolity, pod względem architektonicznym i organizacyjnym, terminal. Prace nad połączeniem obydwu budynków rozpoczną się po dokończeniu budowy pirsu południowego i centralnego. Planujemy, że integracja terminali zostanie ukończona do połowy 2012 roku - dodaje Jakub Mielniczuk.

Plany rozwoju do 2012 roku są bardzo ambitne. Zarząd PPL w związku z tak szerokimi inwestycjami, które mają na celu zwiększenie potencjału ilościowego i jakościowego portu warszawskiego, zamierza wypromować to lotnisko jako główny węzeł komunikacji lotniczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowoczesna infrastruktura lotniska umożliwiająca obsługę pasażerów w najwyższym standardzie i korzystanie z najbardziej zaawansowanej technologii do ich obsługi (tj. self check-in, mobile boarding pass, automatyczna odprawa w gate, odprawa web point, common use baggage drop off itp.) powinna zwiększyć rolę Warszawy jako hubu przesiadkowego w tej części Europy. Do tego zostanie rozbudowane środowisko obsługi biznesu wokół terminali - w ciągu trzech lat przy parkingu P2 zostanie zbudowany kolejny hotel, tym razem pięciogwiazdkowy. Plany długoterminowe zakładają połączenie lotniska z terenami wokół lotniska, które mają być wyłącznie strefą biznesową związaną nie tylko z ruchem lotniczym.

Ścisła współzależność

Lotnictwo jest jednym z podstawowych mierników dostępności biznesu. Czyli ten, kto udowodni ten potencjał wygrywa na rynku. Takie też jest zamierzenie zarządu warszawskiego lotniska. Niestety należy też pamiętać, że rola portu warszawskiego w sieci lotnisk europejskich, jako jednego z hubów regionalnych, jest ściśle powiązana ze strategią rozwoju narodowego przewoźnika - czyli PLL LOT. Patrząc na funkcjonowanie takich hubów, jak sojuszu Star Alliance: we Frankfurcie, Wiedniu czy Kopenhadze, które obecnie stanowią dla portu warszawskiego największą konkurencję w obsłudze ruchu przesiadkowego, nie tylko w relacjach ze wschodu na zachód, ale także dla ruchu z polskich portów regionalnych, rola Warszawy zależeć będzie przede wszystkim od możliwości rozwoju siatki połączeń (a szczególnie połączeń długodystansowych) narodowego przewoźnika lotniczego.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INFRASTRUKTURALNE (INWESTYCJE)

Zrealizowane:

● uruchomienie T2 z Pirsem Płn. połączenie funkcjonalne T1 i T2

● oddanie do eksploatacji:

- nowej drogi kołowania

- nowej płyty postojowej

- tunelu z kładką dla pieszych

- parkingów P2, P3, P4 (2600 miejsc)

- stref komercyjnych w T2 (4700 mkw.)

Planowane:

● pełna integracja architektoniczna i organizacyjna T1 i T2

● modernizacja nawierzchni lotniskowych oraz dodatkowe rozwiązania zwiększające przepustowość

● środowisko biznesowe (hotel, biurowiec, centrum konferencyjne)

● wygodne połączenie drogowe i kolejowe z całym krajem

● cała infrastruktura lotniska umożliwiająca obsługę pasażerów w najwyższym standardzie korzystanie z najbardziej zaawansowanej technologii obsługi pasażerów (self check-in, mobile boarding pass, automatyczna odprawa w gate, odprawa web point, common use baggage drop off, itp.)

● scentralizowana infrastruktura paliwowa

● inwestycje pozwalające na zwiększenie przepustowości airside, co jest szczególnie istotne w perspektywie obsługi ruchu lotniczego podczas Euro 2012

HARMONOGRAM PRAC INWESTYCYJNYCH DO ROKU 2010

I kw. 2009 - ogłoszenie przetargu na realizację prac budowlanych na płycie lotniska

II kw. 2009 - wybór wykonawcy prac budowlanych na płycie lotniska

II kw. 2009 - ogłoszenie przetargu na dokończenie budowy Pirsu Płd. T2 oraz Pirsu Centr.

IV kw. 2009 - zakończenie prac budowlanych na płycie lotniska objętych wcześniej kontraktem z konsorcjum FBL

IV kw. 2009 - wybór wykonawcy budowy Pirsu Płd. T2 oraz Pirsu Centr.

IV kw. 2010 - zakończenie budowy Pirsu Płd. T2 oraz Pirsu Centr.