W dniu wydania rekomendacji papiery spółki kosztowały 53,5 zł, a w środę na zamknięciu wyceniono je na 55,5 zł.

"W zakresie inwestycji w akcje Mondi Świecie nadal dostrzegamy dużo ryzyk. Nasze obawy dotyczą przede wszystkim trudnej do przewidzenia sytuacji na rynku walutowym oraz bardzo dynamicznie spadających cen papieru" - napisano w rekomendacji.

"Wprawdzie w ostatnim czasie słaba złotówka broniła wyniki spółki, to jednak w przypadku odwrócenia się tendencji walutowej (a obserwowana szybkość zmian na rynku walutowym jest bardzo duża), może to doprowadzić do utraty przez spółkę podstawowych przewag i gwałtownej przeceny akcji" - dodano.