"Obecna recesja będzie nadzwyczajnie długa i trudna, a ożywienie spowolnione. Jednakże zdecydowane działania polityki antycyklicznej połączone z działaniami zmierzającymi do odbudowy zaufania w sektorze finansowym mogą przyspieszyć poprawę koniunktury gospodarczej" - napisano w podsumowaniu kwietniowej edycji World Economic Outlook.

Typowa recesja, jak zauważyli autorzy raportu, trwa około roku, natomiast następująca po niej ekspansja gospodarcza ok. pięć lat. Z badań, które przeprowadzono, wynika też, że recesje, którym towarzyszy kryzys na rynkach finansowych, mają tendencję do ostrzejszego przebiegu, a poprawa koniunktury jest w takim wypadku powolna.

"Jeżeli takie recesje są zsynchronizowane globalnie, wtedy trwają nawet dłużej, a ożywienie gospodarcze jest jeszcze słabsze" - napisano. Zdaniem analityków Funduszu, antycykliczna polityka może przyspieszyć wyjście z obecnego kryzysu. "Ekspansywna polityka fiskalna wydaje się szczególnie efektywna. Polityka monetarna może wspomóc skrócenie takiej recesji, ale jest mniej efektywna niż zazwyczaj" - napisano.

Jednakże - dodano - wpływ polityki fiskalnej na siłę ożywienia gospodarczego wydaje się mniejszy dla gospodarek z wyższym poziomem długu publicznego. MFW uważa, że zwalczenie trwającej obecnie globalnej recesji będzie wymagało skoordynowanej polityki monetarnej, fiskalnej i finansowej, a odbudowanie zaufania w sektorze finansowym zdecyduje o efektywności polityki makroekonomicznej.

"Agresywne środki polityki monetarnej i fiskalnej są potrzebne, aby w krótkim terminie wesprzeć zagregowany popyt" - napisano w komentarzu.

Czytaj także na http://finanse.forsal.pl