Sympozjum organizowane jest przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Pomysłodawcą i gospodarzem sympozjum jest prof. dr hab. Jerzy Hausner, kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej.

To cykliczne spotkanie przybiera formę wykładów oraz dyskusji panelowych z udziałem ekspertów z wybranych dziedzin, wzbogaconych o prezentację filmu dokumentalnego, debatę oksfordzką, a kierowane jest przede wszystkim do studentów specjalności Gospodarka
i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ponadto w sympozjum biorą udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorstw sektora publicznego i przedsiębiorców prywatnych, świata nauki, kultury oraz mediów.

Zaproszenia kierowane są zawsze do wybitnych ekspertów z dziedzin, w obszarze których toczą się dyskusje, a którzy przybliżają uczestnikom praktyczne aspekty funkcjonowania przede wszystkim współczesnej gospodarki i administracji publicznej.


Więcej informacji o sympozjum można znaleźć na stronach internetowych organizatorów: www.gap.uek.krakow.pl, www.fundacja.e-gap.pl