"Ważne byłoby, żeby w obecnych czasach odpuścić to oprocentowanie depozytów (podatek Belki - PAP). To miałoby pozytywny skutek dla gospodarki i zbudowałoby stabilną podstawę do wzrostu" - powiedział we wtorek Pawlak, który brał udział w 20. walnym zgromadzeniu Związku Banków Polskich.

"Zniesienie podatku Belki byłoby bardzo dobrym sygnałem dla zwiększenia efektywności, zarówno w obszarze oszczędności, jak i inwestycji kapitałowych" - podkreślił wicepremier.

W opublikowanym w połowie kwietnia raporcie o sytuacji sektora bankowego Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła pomysł likwidacji 19-proc. podatku od długoterminowych lokat, co miałoby wpłynąć na akcję kredytową.