Rekomendacja została wydana przy kursie 11,40 zł. W środę około godz. 15.05 za jedną akcję spółki płacono 11,28 zł.

Analitycy DM PKO BP zwracają uwagę, że podstawowym atutem Qumaka-Sekom jest silna pozycja finansowa spółki, która ma obecnie około 30 mln zł wolnych środków.

"Z jednej strony oznacza to wysoką zdolność do pozyskiwania kolejnych kontraktów (w ostateczności spółka może konkurować długimi terminami spłaty należności), a z drugiej wpływa na zwiększenie wyceny firmy" - napisano w raporcie.

Model DCF dał wartość spółki na poziomie 156 mln zł (15,3 zł za akcję), a analiza porównawcza dała wycenę na poziomie 10,9 zł za akcję. Analitycy dali większą wagę wycenie porównawczej i ustalili cenę docelową na 12,5 zł.

DM PKO BP spodziewa się, że informatyczna spółka w I kw. dynamicznie zwiększyła przychody, czemu towarzyszył jednak spadek marż.

"W I kwartale spodziewamy się znaczącego wzrostu przychodów (+30 proc.) jednak przy niższej niż przed rokiem rentowności. Dlatego powtórzenie ubiegłorocznych zysków (2,5 mln zł w I kw.) jest w naszej opinii nierealne. Mimo wszystko oceniamy osiągnięte wyniki bardzo dobrze, traktując I kw. 2008 r. jako zdarzenie jednorazowe. Powrotu dodatnich dynamik na poziomie zysku spodziewamy się już w II kw." - napisano w raporcie.

"Uważamy, że ewentualne osłabienie kursu na skutek publikacji słabszych niż przed rokiem wyników finansowych należałoby wykorzystać do zakupu akcji spółki" – dodano.