Spośród 37 niefinansowych spółek giełdowych, dla których zebraliśmy prognozy (36 prezentowanych dziś i Telekomunikacja Polska, której oczekiwane wyniki przedstawiliśmy w poniedziałek), 28 miało w I kwartale 2009 r. zysk netto niższy niż rok wcześniej. Pogorszenie zysku operacyjnego spodziewane jest w 25 firmach, zaś spadek przychodów w 18.

Według analityków z kryzysem, spowolnieniem gospodarki i słabością złotego najlepiej radzą sobie firmy budowlane, choć i tu w przypadku niektórych spółek – np. Polimex – spodziewane jest pogorszenie zysków. Spodziewane wysokie straty firm naftowych to przede wszystkim efekt słabego złotego i związanych z nim ujemnych różnic kursowych. Ponadto po raz kolejny obie spółki poniosą straty związane z przeszacowaniem zapasów. Oczekiwana strata PGNiG wynika z tego, że regulowane ceny gazu nie pokrywają kosztów jego zakupu.

Poza sektorem naftowym i gazowniczym znaczne pogorszenie wyników spodziewane jest wśród firm zajmujących się handlem detalicznym. Część z tych firm wystawiona jest na ryzyko kursowe – sprowadza z zagranicy produkowane dla nich towary – a ponadto niektóre ponoszą wyliczane w euro koszty czynszu.

Spodziewany spadek nie tylko zysków, ale także przychodów spółek chemicznych to efekt załamania koniunktury na rynku na rynku chemikaliów. Jedyny segment, w którym spółki z branży nie powinny odnotować znaczącego pogorszenia wyników, to produkcja nawozów: I kwartał roku jest tu tradycyjnie bardzo dobry.

Wśród spółek medialnych in minus wyróżnia się Agora. Analitycy oczekują spadków przychodów i zysków wydawcy Gazety Wyborczej spowodowanego kurczeniem się rynku reklamowego. Spodziewana jest spora poprawa wyników Cyfrowego Polsatu wynikająca z systematycznego wzrostu liczby klientów. Spadek przychodów reklamowych odnotuje także TVN, ale zostanie on zrekompensowany wyższymi przychodami za kanały sprzedawane operatorom telewizji kablowej.