W strefie euro bezrobocie ukształtowało się w marcu na poziomie 8,9% wobec 8,7% przed miesiącem i w porównaniu do 7,2% rok wcześniej.

Najniższy poziom wyrównanej sezonowo stopy bezrobocia odnotowała Holandia (2,8%), a najwyższy Hiszpania (17,4%), Łotwa (16,1%) i Litwa (15,5%).

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła w marcu 2009 roku 11,2% wobec 10,9% w lutym i w porównaniu do 10,9% rok wcześniej.