Jestem małym przedsiębiorcą. Planuję zakup samochodu dostawczego. Czy będę mógł skorzystać z ekspresowej amortyzacji? A może korzystniejszym rozwiązaniem jest leasing takiego samochodu?
Z ekspresowej amortyzacji mogą korzystać osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy. Polega ona na tym, że przedsiębiorca wlicza w koszty wydatki na zakup środków trwałych do równowartości 50 tys. euro w danym roku podatkowym. Nie wszystkie nabywane składniki majątku można jednak tą metodą amortyzować. W przypadku pojazdów spod ekspresowej amortyzacji wyłączone są samochody osobowe. Nie ma natomiast przeszkód, by wliczyć od razu w koszty do równowartości 50 tys. euro zakupiony dla firmy samochód ciężarowy, w tym dostawczy.
Samochód taki można wziąć także w leasing. Typową umową stosowaną w takim przypadku jest umowa leasingu operacyjnego. By móc wliczać w koszty raty leasingowe, nie może być ona zawarta na czas krótszy niż dwa lata (40 proc. okresu normatywnego, który dla samochodów wynosi 60 miesięcy).
O tym, które rozwiązanie jest korzystniejsze, trudno z góry przesądzać. Trzeba by przeanalizować konkretną sytuację. By wliczyć w koszty zakup na zasadach ekspresowej amortyzacji, trzeba dysponować albo gotówką na sfinansowanie całej inwestycji, albo zaciągać kredyt. Korzyść podatkowa w pełnej wysokości (obniżenie przychodów o cały wydatek na zakup) jest możliwa, gdy dochód jest odpowiednio wysoki. W przeciwnym przypadku wystąpi strata, którą można odliczać po połowie, w dwóch kolejnych latach. Gdy zaś szybko taki samochód będzie się sprzedawać, cały dochód ze sprzedaży objęty będzie podatkiem. Przy leasingu wystarczy dysponować niewielką kwotą na wkład własny. Ponadto można dużo elastyczniej ustalić okres rozliczania inwestycji w koszty, dostosowując go do planowanych przychodów. Jeśli zaś zawrzemy umowę leasingu odnawialnego, samochód nie stanie się składnikiem majątku firmy, a w efekcie gdy będziemy z niego rezygnowali (np. na rzecz nowego) nie powstanie dochód do opodatkowania.
Podstawa prawna
● Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – art. 7091–70918
● Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). – art. 23a-23l
● Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 200 r. nr 60, poz. 703 z późn. zm.) – art. 17a-17l