Uwaga kolekcjonerzy! Jeszcze tylko dziś, 1 sierpnia, w 65. rocznicę Powstania Warszawskiego można wymienić 2 zł na pamiątkową monetę powstańczą. Z tej okazji Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu trzy nowe okolicznościowe monety.

Uroczysta prezentacja najnowszych monet kolekcjonerskich poświęconych dwóm poetom powstańczej Warszawy – Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu oraz Tadeuszowi Gajcemu odbyła się 24 lipca. W uroczystości uczestniczyli m.in. prezes NBP Sławomir Skrzypek, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, a także powstańcy, ich rodziny i kombatanci. Wśród gości znaleźli się także m.in. płk Czesław Cywiński ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, gen. Zbigniew Ścibor Rylski – prezes Związku Powstańców Warszawskich oraz Antoni Gajcy – bratanek Tadeusza Gajcego.

- Wydarzenie jakim było Powstanie Warszawskie Narodowy Bank Polski mógł uczcić tylko w jeden sposób – przez emisję monet kolekcjonerskich – powiedział podczas uroczystości prezes NBP Sławomir Skrzypek. – Tymi monetami uczciliśmy polskich poetów, którzy byli wielcy, choć gdy zginęli byli bardzo młodzi: Krzysztof Kamil Baczyński miał 23 lata, a Tadeusz Gajcy był o rok młodszy – przypomniał.

Jako pierwsza, 22 lipca, ukazała się dwuzłotówka wykonana ze stopu Nordic Gold, zaś dwa dni później – dwie srebrne 10-złotówki platerowane złotem. W dniach emisji – 22 i 24 lipca – NBP zorganizował nietypową akcję promocyjną nowych monet. W godzinach od 8:00 do 13:00 w okolicach gmachu banku od strony Placu Powstańców oraz od ul. Świętokrzyskiej chłopcy przebrani za gazeciarzy rozdawali przechodniom okolicznościowe ulotki w formie gazety powstańczej. Przed gmachem NBP ustawiła się długa kolejka Polaków chcących kupić pamiątkową monetę.

10 zł z Baczyńskim

Na 10 zł monecie została uwieńczona postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Na awersie u góry znajduje się wizerunek orła na tle płonącej wyrwy w murze. Po prawej stronie orła oznaczenie roku emisji: 2009. Poniżej napis: 10 zł. Z lewej i z prawej strony wizerunki fragmentów płonących budynków. Na rewersie centralnie na tle płomieni stylizowany wizerunek popiersia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z przypiętą do marynarki odznaką „Agricoli”. U dołu z prawej strony fragment wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Pocałunek”: „…Trzeba nam teraz umierać, by Polska umiała zmów żyć”.

10 zł z Gajcym

Postać Tadeusza Gajcy znalazła się na rewersie 10 złotowej monety. Z prawej strony zarys fragmentu karabinu. U dołu na tle wizerunku kartki napis: POECI/ WARSZAWSCY. Z lewej strony fragment stylizowanego wizerunku Znaku Polski Walczącej. Natomiast na awersie monety znalazł się wizerunek orła. Po jego prawej stronie napis: 10 zł. Pod napisem oznaczenie roku emisji: 2009. Po lewej stronie orła stylizowany wizerunek płonących budynków oraz wybuchu. Pod orłem flaga Rzeczypospolitej Polskiej widocznej ponad fragmentem zburzonej ściany z cegieł. Na tle ściany fragment wiersza Tadeusza Gajcego „Do potomnego”: „…Idę przez powietrze, a za mną miasto moje idzie...”

Dwuzłotówek jest najwięcej

Moneta dwuzłotowa, wykonana ze stopu Nordic Gold, została wybita w nakładzie 1 mln 400 tys. sztuk. Osoby odwiedzające Muzeum Powstania Warszawskiego 1 sierpnia w godz. od 10.00 do 16.00 będą mogły wymienić zwykłe dwuzłotówki na okolicznościowe monety. Na awersie monety znajduje się wizerunek orła. Po nim napis 2 zł, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W. Natomiast na rewersie znalazł się wizerunek budynków Muzeum Powstania Warszawskiego. U góry z prawej strony napis: 65. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.