Skarb Państwa zawarł porozumienie z Eureko w sprawie PZU - poinformował minister skarbu Aleksander Grad. Według niego, rządowi udało się zrealizować wszystkie cele strategiczne - odzyskanie kontroli państwa nad PZU, kontrolowane wyjście Eureko z inwestycji, uniknięcie odszkodowania, odblokowanie rozwoju PZU i wejście spółki na giełdę.

"Mam dla państwa bardzo dobrą wiadomość. W dzisiejszym dniu - dniu, który traktuję jako najważniejszy w mojej pracy, w tym gmachu - zawarliśmy porozumienie z Eureko, które kończy dziesięcioletni nasz spór o spółkę PZU SA" - podkreślił minister Grad.

"To były piekielne trudne negocjacje, wielokrotnie obie strony wychodziły trzaskając drzwiami" - dodał szef resortu skarbu.

Reklama

Ugoda z Eureko będzie kosztować 9 miliardów złotych

W zamian za zawarcie ugody Eureko dostanie w sumie około 9 miliardów złotych.

"Kwota, którą wynegocjowaliśmy, składa się z dwóch części. Pierwsza - kwota w wysokości 3 mld 550 mln zł - zostanie wypłacona do końca tego roku i będzie częścią przynależnej Skarbowi Państwa dywidendy specjalnej, którą zarząd w najbliższym czasie wypłaci" - poinformował minister skarbu.

Druga część w kwocie około 1 mld 220 mln zł będzie pochodziła ze sprzedaży 4,9 proc. akcji, które Skarb Państwa wniósł do spółki specjalnego przeznaczenia. 10 proc. akcji Eureko i 4,9 proc. akcji Skarbu Państwa będą sprzedawane w ofercie publicznej z chwilą, kiedy PZU trafi na giełdę. Rozliczenie drugiej części nastąpi z chwilą, kiedy PZU na giełdzie zadebiutuje - zaznaczył Grad.

Dodatkowo do tej kwoty można doliczyć dywidendę PZU, która trafi do Eureko na zasadach ogólnych. Do akcjonariuszy, w tym do Skarbu Państwa i holenderskiego Eureko, ma trafić do listopada zgodnie z informacjami podanymi przez prezesa PZU Andrzeja Klesyka łącznie 12,75 mld zł dywidendy, z czego ok. 12 mld zł to dywidenda za rok 2008 i za lata poprzednie, a 750 mln zł do zaliczka na poczet dywidendy z zysku netto za 2009 rok.

Skarb Państwa ma obecnie 55,09 proc. akcji PZU, a Eureko 33 proc. Zgodnie z podpisanym w piątek porozumieniem, Eureko otrzyma do końca tego roku 3,55 mld zł z przynależnej Skarbowi Państwa dywidendy specjalnej PZU. Oznacza to, że Eureko otrzyma łącznie 7,76 mld zł dywidendy z PZU, a Skarb Państwa nieco ponad 3,4 mld zł.

Według szefa resortu skarbu, uzyskane warunki są bardzo korzystne, zwłaszcza jeśli zestawi się je z efektami braku porozumienia. Z uwagi na przegrany przez Polskę arbitraż, Eureko mogłoby uzyskać pełną kontrolę nad PZU SA dokupując 21 proc. udziałów do posiadanych 33 proc. (na czym, wskutek różnicy ceny w latach 2001-2009 mogłoby zarobić nawet około 6 mld złotych), zaś wypłata z polskiego budżetu na rzecz Eureko mogłaby wg roszczeń Eureko sięgać kwoty 36 mld złotych.

Koszty ugody z Eureko nie obciążą budżetu państwa

Budżet państwa nie jest obciążony realizacją porozumienia miedzy Skarbem Państwa a Eureko - powiedział na konferencji prasowej Grad.

"Nasza ugoda przewiduje przekazanie określonej kwoty dla Eureko poza budżetem państwa. Budżet państwa wprost nie jest obciążony realizacją tego porozumienia" - podkreślił szef resortu skarbu.

Dodał, że Eureko zrzekło się wszystkich swoich praw korporacyjnych, które były do tej pory wymieniane w statucie spółki. Nowy statut nie przewiduje praw indywidualnych dla Eureko.

Eureko radykalnie zmniejszy zaangażowanie w PZU

Z chwilą podpisania ugody z Eureko, 10 proc. akcji z 33 proc., którymi dysponuje Eureko, zostało wniesione do spółki specjalnego przeznaczenia. Kontrolę nad tymi akcjami ma Skarb Państwa - poinformował minister skarbu.

"Eureko schodzi poniżej 25 proc. akcji. Następne 5 proc. sprzeda w procesie IPO. Zejdzie poniżej 13 proc. i od tego momentu przez 3 lata będzie miało w dalszym ciągu liczony zakaz konkurencji" - powiedział Grad. Dodał, że przez 15 lat Eureko nie będzie mogło powiększać swojego zaangażowania w PZU.

"Będzie mogło poruszać się w przedziale od 0 do 5 proc." - zaznaczył.

Skarb Państwa chce debiutu PZU na giełdzie w 2010 roku

Celem resortu skarbu jest oferta publiczna PZU w 2010 roku - powiedział minister skarbu Aleksander Grad.

Dodał, że w umowie z Eureko jest zapis, że IPO (pierwsza oferta publiczna) PZU musi nastąpić do końca 2011 r.

Deklaracje ministra skarbu uszczegółowił później prezes PZU Andrzej Klesyk, który na konferencji prasowej poinformował, że PZU mógłby wejść na giełdę najwcześniej pod koniec drugiego kwartału przyszłego roku.

Koniec sporu trwającego 10 lat

Spór pomiędzy Skarbem Państwa a Eureko dotyczył sprzedaży holenderskiemu koncernowi akcji PZU SA w 1999 roku. Holendrzy twierdzili, że ponieśli ogromne straty w wyniku niedokończonej prywatyzacji PZU, w której mieli zagwarantowany większościowy udział. Domagali się odszkodowania w wysokości 36 mld zł wraz z odsetkami.

W 2005 roku Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy w Londynie nakazał Polsce dokończenie prywatyzacji PZU. Wykonanie postanowienia Trybunału zawieszono do czasu zakończenia negocjacji z polskim rządem. Negocjacje, mające doprowadzić do ugody między Ministerstwem Skarbu a Eureko, były kilkakrotnie przedłużane, ostatni raz pod koniec lipca.