"Lista papierów wartościowych dopuszczonych do krótkiej sprzedaży będzie publikowana na stronach internetowych GPW i obejmie wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu WIG20, a ponadto najbardziej płynne akcje spoza tego indeksu oraz obligacje skarbowe. Pierwsza publikacja listy nastąpi w połowie czerwca" - czytamy w komunikacie.

19 kwietnia Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na dokonanie zmian w Regulaminie Giełdy i KDPW w zakresie umożliwiającym zawieranie na GPW transakcji krótkiej sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w znowelizowanej ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

"Nowe zasady krótkiej sprzedaży zostały wypracowane przez instytucje polskiego rynku kapitałowego w oparciu o najlepsze wzorce międzynarodowe. Zasady te stwarzają warunki do efektywnego i wszechstronnego wykorzystania tej techniki inwestycyjnej przez doświadczonych inwestorów" - czytamy dalej.

W ocenie prezesa GPW Ludwika Sobolewskiego, na rynkach, na których krótka sprzedaż sprawnie funkcjonuje, ma ona pozytywny wpływ na płynność obrotu i efektywność wyceny instrumentów finansowych, czyli na podstawowe, w ocenie inwestorów, cechy rynku.