„Załamanie systemu finansowego w dotychczasowej postaci jest rzeczywistością, a kryzys jest daleki od zakończenia. Można wręcz powiedzieć, że właśnie rozpoczął się drugi akt tego dramatu” – powiedział Soros na konferencji w Wiedniu.

Według Sorosa, obecna sytuacja gospodarcza na świecie toczka w toczkę przypomina tę z czasów Wielkiego Kryzysu lat 30. zeszłego stulecia. Objawem kryzysu są tak jak wtedy wysiłki rządowe w celu ograniczenia deficytów budżetowych w momencie, kiedy ożywienie gospodarcze jest wciąż bardzo słabe.