Jaka jest recepta na sukces w biznesie? Na pewno świetny i innowacyjny pomysł oraz zapał i wiara we własne siły. To jednak nie wystarczy. Każde przedsięwzięcie, szczególnie to w początkowej fazie rozwoju, wymaga pewnych nakładów kapitałowych.
Sam przedsiębiorca często nie jest w stanie wyłożyć całej potrzebnej kwoty i wówczas konieczne staje się poszukiwanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania.

>>> Czytaj też: Dobry biznes plan – krok do sukcesu

Trudny start

Wielu młodych przedsiębiorców posiadających innowacyjny pomysł na biznes doskonale wie, jak trudny jest dla nich dostęp do pewnych źródeł finansowania działalności gospodarczej, np. w postaci kredytów bankowych.
Brak historii biznesowej, brak wymaganych przez bank zabezpieczeń – to właściwie już na starcie dyskwalifikuje taką firmę w staraniach o uzyskanie kredytu. Skąd więc uzyskać kapitał na realizację i rozwój własnego przedsięwzięcia?

Gdzie spotkać inwestora

Może go dostarczyć inwestor kapitałowy – zarówno instytucjonalny, np. w postaci funduszu, jak i indywidualny, czyli tzw. Anioł Biznesu.
Bez względu na to, jakiego inwestora kapitałowego będzie poszukiwał przedsiębiorca, musi pamiętać o najważniejszej kwestii – wejście nowego inwestora do spółki oznacza konieczność podzielenia się udziałami (a często także władzą) w spółce, tak więc decyzja o wyborze nowego współwłaściciela powinna być głęboko i wnikliwie przemyślana.
Przedsiębiorca może poszukiwać inwestora na własną rękę, zgłaszając się bezpośrednio np. do funduszy venture capital (w tym również do instytucji specjalizujących się w inwestycjach w młode przedsiębiorstwa, czyli tzw. funduszy seed capital), bądź też zwrócić się o wsparcie do regionalnych centrów biznesu czy inkubatorów przedsiębiorczości, które także świadczą usługi w zakresie pomocy przy poszukiwaniu inwestora.
Szukając inwestora prywatnego, warto zgłosić swój projekt do sieci Aniołów Biznesu. Jeśli przedsięwzięcie spełnia kryteria i oczekiwania inwestora zrzeszonego w sieci, wówczas organizacja kojarzy obie strony i wspiera je w drodze do zawarcia transakcji.

Pierwsze wrażenie

Przedsiębiorców, którzy próbują pozyskać inwestora, jest wielu, dlatego tak ważne jest stworzenie dobrego, pierwszego wrażenia i wzbudzenie zainteresowania potencjalnego kapitałodawcy. Pomocna w tym będzie krótka, aczkolwiek wartościowa pod względem merytorycznym prezentacja przedsiębiorstwa, często nazywana teaserem.
Inwestorzy, szczególnie instytucjonalni, otrzymują wiele zgłoszeń od przedsiębiorców szukających kapitału i przy pierwszym kontakcie z projektem nie mają czasu na czytanie wielostronicowych biznesplanów. Dlatego też warto przygotować krótki (2 – 3 strony) dokument zawierający informacje o przedsiębiorstwie i planowanym projekcie inwestycyjnym.
Z prezentacji tej inwestor powinien dowiedzieć się:
● czym zajmuje się firma,
● jaki jest oferowany produkt lub usługa,
● jaka jest grupa docelowa,
● jakie przewagi konkurencyjne posiada przedsiębiorca lub w jaki sposób je zdobędzie.
Bardzo ważne jest również przedstawienie sylwetki samego przedsiębiorcy – jego dotychczasowych doświadczeń zawodowych i kompetencji niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia oraz dokładne określenie potrzeb kapitałowych.
Niestety, najwięcej pomysłów biznesowych odpada na tym etapie weryfikacji, dlatego też warto poświęcić czas i energię, aby przygotować interesujący, a jednocześnie przejrzysty i spójny dokument, w którym inwestor będzie w stanie odnaleźć dla siebie konkretną wartość.

Zabezpieczenie interesów

Wstępna prezentacja nie musi, a wręcz nie powinna, ujawniać szczegółów planowanego przedsięwzięcia. Jeśli jednak inwestor wyrazi zainteresowanie pomysłem przedsiębiorcy i będzie chciał poznać jego tajniki (np. szczegóły techniczne) wówczas przedsiębiorca powinien zażądać od inwestora podpisania listu o zachowaniu poufności. Jest to niezwykle istotne z uwagi na fakt, iż w dalszych etapach procesu inwestycyjnego zachodzi konieczność ujawnienia potencjalnemu inwestorowi wielu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy.
List o zachowaniu poufności zawiera zobowiązanie składane przez inwestora do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o przedsiębiorstwie i jego działalności, w tym m.in. danych finansowych, stosowanej technologii, strategii rozwoju spółki itp.
Zobowiązanie takie może zostać złożone także w formie umowy, czyli dokumentu, który podpisują zarówno inwestor, jak i przedsiębiorca.