Najciekawsze okazały się informacje o produkcji w budownictwie, która wzrosła w grudniu o 12,3% r/r. Te dane wskazują na utrzymanie dynamiki wzrostu PKB w IV kw. na poziomie ok. 4,0% r/r mimo niższej od naszych oczekiwań produkcji przemysłowej (11,5% r/r w grudniu). Dane grudniowe dla budownictwa są również ważne z punktu widzenia prognoz aktywności gospodarki w I kw. 2011 r. Utrzymanie korzystniejszej aktywności w budownictwie może ograniczać skalę oczekiwanego przez nas wyhamowania aktywności na początku br. w porównaniu z końcem 2010 r.

Rynku nie zaskoczyły natomiast ani dane o inflacji bazowej, ani o wysokości wskaźnika PPI. Według danych NBP inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wzrosła w grudniu do 1,6% r/r, co było zgodne z naszą prognozą oraz nieco wyższe od oczekiwań rynkowych (mediana prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu 1,4% r/r). Natomiast wskaźnik PPI wzrósł o 6,1% r/r i o 1,1% w ujęciu miesięcznym. Miesięczny wskaźnik cen producentów był zgodny z naszymi szacunkami, natomiast roczny ukształtował się na poziomie nieco powyżej naszej prognozy (5,9% r/r) oraz wyżej wobec oczekiwań rynkowych (5,3% r/r mediana prognoz wg ankiety Parkietu).

Jeśli chodzi o prognozy na styczeń, to oczekujemy wzrostu inflacji bazowej i stabilizacji wskaźnika PPI. Na wzrost inflacji bazowej największy wpływ będą miały zmiany stawek podatku VAT. Natomiast ceny producenta ustabilizują się na poziomie ok. 6% r/r, na co największy wpływ będą miały tendencje obserwowane w I połowie stycznia na rynku paliw i miedzi oraz kurs złotego.

Źródło nieznane