Ministerialne zgody dla KGHM Polska Miedź oznaczać będą możliwość kontynuowania działalności przez kolejnych 50 lat.

„Starania o koncesje dotyczą kilku obszarów górniczych, na których firma od lat prowadzi działalność górniczą: Rudna I , Sieroszowice I, Polkowice II, Lubin I, Małomice I oraz Radwanice Wschód" – czytamy w komunikacie.

„Wielkość i jakość zgromadzonych tam zasobów geologicznych umożliwia, przy dzisiejszych uwarunkowaniach makroekonomicznych, kontynuację rentownej eksploatacji przez kolejnych kilkadziesiąt lat. Najpierw jednak trzeba zadbać o formalności, tj. o pozyskanie stosownych koncesji oraz zawrzeć umowy o ustanowienie użytkowania górniczego" – powiedział pełnomocnik zarządu ds. Koncesji Geologicznych w KGHM Polska Miedź Cezary Bachowski, cytowany w komunikacie.

W 2015 r. kończy się termin ważności koncesji dla obszaru Radwanice Wschód, a jeszcze wcześniej, bo 31 grudnia 2013 r. – dla pozostałych wymienionych obszarów górniczych. Obecnie KGHM prowadzi eksploatację złóż w oparciu o koncesje i umowy wydane na początku lat 90.

„Wówczas maksymalny okres ich ważności wynosił 20 lat. Dziś przedsiębiorcy górniczemu prawo pozwala ubiegać się o okres do 50 lat. Będziemy wnioskować o maksymalny wymiar czasu, tj. pozwolenie na wydobycie kopaliny do 2063 r. Na tyle co najmniej szacujemy jeszcze nasze zasoby złóż - dodał Bachowski.

Reklama

„Zespół ds. koncesji geologicznych w KGHM kompletuje niezbędną dokumentację. Przygotowano m.in. raporty środowiskowe dot. poszczególnych obszarów, niezbędne do uzyskania tzw. decyzji środowiskowej. Wyda ją – we współpracy z samorządami gmin - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Elementem etapu uzgadniania wniosku koncesyjnego będą projekty zagospodarowania złóż oraz zapisy w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego" – podano w komunikacie.

„To samorządy zadecydują zatem o możliwości kontynuowania działalności gospodarczej KGHM polegającej na produkcji miedzi i srebra w oparciu o własne koncentraty. Co więcej – decyzja ta będzie w konsekwencji dotyczyć perspektyw całego regionu, dla którego firma od lat stanowi gospodarczy motor napędowy." – podkreśliłprezes KGHM Herbert Wirth, cytowany w komunikacie.

Pięć obszarów, dla których koncesje wygasają w 2013 r., obejmuje 87 proc. powierzchni obecnych obszarów wydobywczych. Koncesje dla KGHM to gwarancja realnej perspektywy utrzymania dobrobytu regionu oraz czołowej pozycji gmin Zagłębia Miedziowego w rankingu budżetów gminnych w skali całego kraju – zaznaczyła spółka. Spółka KGHM Polska Miedź miała 4568,59 mln zł jednostkowego zysku netto w 2010 roku wobec 2540,18 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 15945,03 mln zł wobec 11060,54 mln zł rok wcześniej.