Pierwszy roboczy dzień po świętach Wielkanocy nie przyniesie publikacji istotnych danych makroekonomicznych. Dopiero w środę na rynek napłyną ważne dane o bezrobociu i sprzedaży detalicznej w marcu. To ostatnie publikacje danych przed majowym posiedzeniem RPP.

W naszej ocenie będą one kolejnym argumentem za wstrzymaniem się w maju z decyzją o podwyżce stóp. Oczekujemy lekkiego spadku stopy bezrobocia do 13,1% oraz wyraźnie niższej dynamiki sprzedaży detalicznej – na poziomie 7,3% r/r.

Najistotniejszym wydarzeniem na rynkach bazowych będzie zapewne posiedzenie komitetu FOMC z decyzją o stopach procentowych, które również odbędzie się w środę. Jednocześnie po raz pierwszy po posiedzeniu zostanie zorganizowana konferencja prasowa prezesa Fed Bena Bernanke i w związku z tym decyzja zostanie ogłoszona wcześniej niż dotychczas tj. o 18:30 (zazwyczaj o godz. 20:15). Natomiast o godz. 20:15 rozpocznie się wspomniana konferencja prasowa, która od tej pory ma stać się regularnym wydarzeniem towarzyszącym posiedzeniom FOMC. Zgodnie z zapowiedzią Fed konferencje będą się odbywać po sześciu z ośmiu posiedzeń w trakcie roku.

Treść decyzji FOMC nie powinna być zaskoczeniem dla rynku. Oczekujemy utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Nie przewidujemy też żadnych istotnych zmian w treści komunikatu FOMC. W zakresie oceny polityki pieniężnej przez Fed powinna zostać podtrzymana decyzja o zakończeniu programu skupu obligacji skarbowych zgodnie z planem tj. w czerwcu. Sądzimy także, że Fed będzie chciał łagodniej zmieniać politykę pieniężną więc zdecyduje o reinwestowaniu środków z tytułu zapadających instrumentów, które zakupił dotychczas (czyli zakończy luzowanie ilościowe polityki pieniężnej, ale będzie utrzymywał łagodną politykę monetarną zamiast stopniowego jej zaostrzenia).

Jeśli chodzi o konferencję prasową, która będzie pierwszym tego typu wydarzeniem, to oczekujemy podtrzymania przez Bena Bernanke oceny z marca, kiedy Fed odnotował stabilizujące się perspektywy wzrostu gospodarczego, jednak skala poprawy sytuacji w gospodarce i na rynku pracy nie była na tyle silna, aby skutkować bardziej restrykcyjną polityką pieniężną. Na posiedzeniu marcowym większość członków FOMC oceniła jako niskie ryzyko przerzucania wyższych kosztów na ceny konsumentów z uwagi na trudną sytuację na rynku pracy. Wskazano, że weryfikacją tej tezy będzie kształtowanie się danych o długookresowych oczekiwaniach gospodarstw domowych. Według wstępnych danych Uniwersytetu Michigan o nastrojach konsumentów w kwietniu odnotowano spadek tych oczekiwań, stąd dane potwierdzają tezę przedstawicieli amerykańskiego banku centralnego.

Reklama

Spośród zagranicznych danych makroekonomicznych najistotniejsze w tym tygodniu będą: wstępne dane dot. wzrostu PKB w USA w I kw. (czwartek 28.04), dane dot. nastrojów konsumentów dochodów i wydatków gospodarstw domowych w USA, jak również publikacja wstępnego wskaźnika inflacji w strefie euro w kwietniu (wszystkie dane w piątek 29.04.).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.

Źródło nieznane