"Planuje się, że radomskie lotnisko będzie posiadało drogę startową o nawierzchni sztucznej o długości 1795 m i szerokości 60 m. Przeznaczone będzie dla samolotów i śmigłowców z nieprzyrządowym podejściem do lądowania. Utworzone będzie na na bazie istniejącego lotniska wojskowego Radom-Sadków" – czytamy w komunikacie.

Urząd podał, że funkcję zarządzającego lotniskiem cywilnym Radom - Sadków pełnić będzie podmiot gospodarczy - Port Lotniczy Radom SA. „Aby lotnisko w Radomiu mogło rozpocząć działalność musi jeszcze uzyskać od Urzędu Lotnictwa Cywilnego certyfikat oraz zezwolenie na zarządzanie lotniskiem" – czytamy dalej.