Roczna cena docelowa została wyznaczona na poziomie 37,49 zł, o 33 proc. niższym niż poprzednio, gdy wycena wynosiła 56,5 zł.

W dniu wydania rekomendacji na zakończenie sesji na warszawskiej giełdzie cena papierów DOMDEV wynosiła 26,5 zł i była niższa od wyceny KBC o 41 proc.