Europejski Bank Centralny ogłosił pod koniec września br. kurs tegorocznej wymiany euro na złoty w odniesieniu do dopłat dla rolników. W tym roku wynosi on 4,4050 zł za euro wobec 3,98 zł za euro.

Ministerstwo przygotowało już projekty rozporządzeń w sprawie stawek poszczególnych dopłat. Podstawowa dopłata do ziemi, czyli Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) wyniesie 710,57 zł do hektara. Przysługuje ona wszystkim rolnikom, którzy posiadają co najmniej jednohektarowe gospodarstwo rolne i starają się o taką dopłatę wypełniając stosowny wniosek oraz spełniają inne unijne wymogi.

Wysokość tzw. podstawowej płatności uzupełniającej do produkcji roślinnej określona została na poziomie 274,21 zł do hektara. Taka dopłata należy się np. producentom zbóż. Mogą oni więc liczyć w sumie na dopłatę bezpośrednią w wysokości prawie 985 zł na hektar.

Producenci chmielu dostaną dodatkowo dopłatę do powierzchni tej uprawy w wysokości 1 tys. 476,08 zł/ha; płatność do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę (tzw. płatność zwierzęca) - to 396,14 zł/ha; dopłata do pomidorów wyniesie 173,33 zł/tonę; a płatność do produkcji owoców miękkich wyliczona została na 1 tys. 762 zł/ha (jest to łączna dopłata unijna i krajowa).

Tzw. płatność cukrowa, którą dostają plantatorzy buraków wyniesie 55,60 zł za tonę, dopłata do hodowli krów - 410,03 zł za sztukę; do owiec - 102,69 zł/szt., a specjalna dopłata do uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - to 219,19 zł/ha.

Reklama

Od ubiegłego roku polscy rolnicy otrzymują dopłaty na takim samym poziomie jak rolnicy ze "starych" krajów UE. Jednak do tych płatności musi jeszcze dopłacać budżet krajowy. W tym roku 20 proc. środków pochodzić będzie z tego źródła, a w 2012 - 10 proc. W 2013 r. 100 proc. dopłat będzie płacona z unijnych pieniędzy.

Zgodnie z unijnymi przepisami, dopłaty będą wypłacane od 1 grudnia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. O wsparcie za 2011 rok wystąpiło ok. 1 mln 282 tys. rolników wobec 1 mln 375 tys. w 2010r.