"Procedura związana z wprowadzeniem do obrotu i debiutem akcji Rabat Service na rynku NewConnect jest już na ukończeniu, a spółka formalnie przygotowana jest do debiutu na początku roku 2012. Jednakże z powodu kolejnych niepokojów na rynkach finansowych, oraz niepewnej sytuacji spowodowanej zawirowaniami w strefie euro, która ma te niepokoje znaczny wpływ, Zarządy Bomi i Rabat Service w ochronie interesów swoich akcjonariuszy postanowiły przesunąć debiut Rabat Service na bardziej dogodny moment" - czytamy w komunikacie.

Spółka zapowiedziała, że w styczniu poda dalsze informacje.