"Deregulację" grupy zawodowych polityków przez wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu i Senatu, co ma spowodować, że w parlamencie zasiądą osoby wyróżniające się w lokalnych społecznościach, postuluje Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach.

PAP otrzymała we wtorek uchwałę katowickiej ORA, będącą odpowiedzią na ogłoszony przez resort sprawiedliwości projekt ułatwienia dostępu do 49 zawodów i zapowiedź deregulacji kolejnych 200.

Co do adwokatów, resort proponuje likwidację testowej części egzaminu końcowego i skrócenie aplikacji do 3 lat. Adwokaci nie sprzeciwiają się likwidacji testu, który ich zdaniem i tak zdawała zdecydowana większość aplikantów, ale są przeciw skróceniu aplikacji; obawiają się, że wpłynie to na pogorszenie jakości usług prawnych.

Według ministra Jarosława Gowina większa dostępność do pomocy prawnej wymusi konkurencję i obniżenie cen na tym rynku.

"Zawód polityka stał się zawodem zamkniętym dla aktywnych społecznie obywateli. Ukształtowany system partyjny skutecznie wyeliminował możliwość wpływu na rządy w państwie dla rzeszy osób niezwiązanych z kastą politycznych +celebrytów+, monopolizującą życie polityczne ostatniego dwudziestolecia. Nie jest to zgodne ani z zasadami demokracji, ani z interesem państwa" - napisali adwokaci z izby katowickiej.

Ich zdaniem, wewnątrzpartyjne gry często powodują, że "eksponowane stanowiska w państwie obejmują ludzie jawnie niekompetentni, a dorosłych obywateli pouczają osoby, które same niczego nie osiągnęły we własnym życiu zawodowym". "Dlatego uznajemy, że argumentacja, związana z postulatem tzw. deregulacji winna mieć w pierwszym rzędzie zastosowanie do grupy zawodowych polityków" - czytamy w ich uchwale.

Dlatego postanowili oni poprzeć działania służące "realizacji postulatów, niezbędnych dla deregulacji zawodu polityka w Polsce", wymieniając w tym kontekście zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu poprzez wprowadzenie okręgów jednomandatowych oraz ograniczenie z 1 tys. do 500 minimum liczby podpisów osób, popierających kandydata.

"Realizacja powyższych postulatów umożliwi czynny udział w wyborach osobom wyróżniającymi się pozytywnie w lokalnych społecznościach, których wkład w życie polityczne istniejący system partyjny skutecznie eliminuje. Przyjęte w dotychczasowej ordynacji rozwiązania uwzględniają wyłącznie interes grupy zawodowych polityków. Postulaty te postanawiamy upowszechnić w całym prawniczym środowisku zawodowym i poza nim. Nadto postanawiamy podjąć kroki, służące opracowaniu projektu odpowiednich zmian ustawodawczych przez odpowiednie komisje samorządowe" - napisali katowiccy adwokaci.