"Jasno i zdecydowanie podkreślamy potrzebę zmiany strategii w polityce europejskiej, aby o polityce klimatycznej mówić w sposób warunkowy. Dalsze ambitniejsze cele i redukcje mogą być nakreślone tylko wówczas, kiedy inne, kluczowe kraje emitujące CO2 na świecie zgodzą się na podobne poziomy redukcji" - powiedział w poniedziałek w Katowicach wicepremier.

Przypomniał, że "Polska zablokowała dalsze określanie zwiększania redukcji emisji do czasu, dopóki nie będzie porozumienia globalnego". Jednocześnie strona polska postuluje postawienie większego nacisku na wzrost efektywności energetycznej i lepsze wykorzystanie europejskich surowców.

"Należy postawić efektywność energetyczną przed polityką klimatyczną (). Proponujemy, aby bardzo aktywnie wchodzić w obszar efektywności energetycznej. Warto angażować siły i środki tam, gdzie mówimy o oszczędności energii i efektywnym wykorzystaniu europejskich surowców energetycznych, by Europa była mniej uzależniona od zewnętrznych dostaw bardzo drogiej energii" - dodał wicepremier.

Według Pawlaka jeszcze kilka lat temu UE w swoich dokumentach zakładała konieczność przygotowania się na sytuację, gdy cena ropy ok. 2030 roku przekroczy 100 USD za baryłkę. Tymczasem już w ubiegłym roku przekroczyła 120 USD.

"To jest miara zmian na rynku europejskim. W tej sytuacji nie ma powodu, aby administracyjnie podwyższać cenę za emisję CO2; trzeba natomiast bardzo efektywnie wykorzystywać energię i surowce energetyczne" - podkreślił Pawlak, podając również przykład gazu łupkowego, który może być znacznie tańszy od obecnych, zewnętrznych dostaw.

Zdaniem wicepremiera "zmniejszenie zależności od dostaw zewnętrznych surowców energetycznych będzie budowało lepsze bezpieczeństwo Europy". Wskazał, że jest to również ważne z perspektywy Śląska, który wnosi swój wkład do tego, by surowce energetyczne były wykorzystywane w sposób najbardziej wydajny i efektywny.