Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2011 roku wyniósł 858 mln 931 mln zł, czyli 56,3 proc. PKB wobec 54,8 proc. w 2010 r. po korekcie.